แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
  • คลองโคกขาม  อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นคลองที่มีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอกกระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ ทำให้ครั้งที่พระเ...
  • นาเกลือ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งที่เหมาะกับการทำนาเกลือนากุ้งหลายแห่งโดยเฉพาะที่ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลบ้านบ่อ...
  • ป้อมวิเชียรโชฎก อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร            ป้อมวิเชียรโชฎก สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2371 พระบาทสมเด็จพระน...
  • ศาลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลโคกขาม เดินทางจากถนนเอกชัย เข้าทางหลวงหมายเลข 3423 (วัดสหกรณ์ &nd...
  • แหล่งผลิตเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะ ต.ดอนไก่ดี ต.ท่าเสา อ...
2 หน้า |